ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ

МӘМС-ке төлеген жарналарымды қалай тексеруіме болады❓

Бүгінгі таңда аударылған сомаларды сіз халыққа қызмет көрсету орталығында, немесе e-gov порталында зейнетақы жарналарына ұқсас тексере аласыз. Бірақ бұл сомалар сіздікі емес, өйткені МӘМС сақтандыру полисі емес, бірлескен жүйе. Әрбір төлеушінің жарналарының мөлшеріне қарамастан, халықтың барлық санаттары медициналық қызметтерге бірдей қол жетімді.

Как я могу проверить свои взносы в ОСМС❓

На сегодняшний день проверить перечисленные суммы вы можете в ЦОНе или на портале e-gov, по аналогии с пенсионными отчислениями. Но, эти суммы не является вашими собственными, поскольку ОСМС-это не страховой полис, а солидарная система. Вне зависимости от размера и суммы взносов каждого плательщика все категории населения имеют одинаковый доступ к медицинским услугам.

#МСҚ #МӘМС #ОСМС #медицина #ФСМС #Казахстан#SaqtandyryBot
#сақтандыру #БЖТ #БіріңғайЖиынтықТөлем#медицинскоестрахование #вопросыответы