Миссия и видение

Home / Миссия и видение

НАША МИССИЯ:

Мы, сознавая социальную ответственность и солидарность граждан, видим свою миссию в оказании качественной, безопасной медицинской помощи.

БІЗДІҢ ПАРЫСЫМЫЗ:

Біз, әлеуметтік жауапкершілікті және азаматтардың ынтымақтастығын ескере отырып, сапалы әрі қауіпсіз медициналық көмек көрсетуді өзіміздің парызымыз деп білеміз

НАШЕ ВИДЕНИЕ:

Видение — конкурентоспособное учреждение, оказывающая безопасную и доступную медицинскую помощь, основанную на реализации инновационных программ в области здравоохранения РК и зарубежных стран.

ПАЙЫМ:

Бұл Пайым Қазақстан Республикасында және шет елдерде денсаулық сақтаудың инновациялық бағдарламаларын жүзеге асыру негізінде қауіпсіз және қол жетімді медициналық көмек көрсететін бәсекеге қабілетті мекеме.