ЖАУАП: ОТВЕТ:

ЖАУАП: ОТВЕТ:

ЖАУАП:

✅МӘМС үшін уақтылы төлем жасау-бұл жұмыс берушінің жауапкершілігі. Егер ол белгіленген мерзімдерді бұзса, оған өсімпұл салынады.

❗️Міндетті медициналық сақтандыру жүйесіндегі мәртебені жоғалтпау үшін Сіз тәуелсіз төлеуші ретінде төлем жасай аласыз.

✅Сіздің жұмыс берушіңіз аударымдар мен жарналарды жүргізгеннен кейін, сіз өз қаражатыңызды «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы қайтара аласыз.

❗️Ол үшін қайтару туралы өтініш жазу, төлем туралы түбіртектерді немесе чектерді ұсыну қажет.
Өтінімді қарау мерзімі 2 апта.

——————————————-

ОТВЕТ:

✅Своевременная оплата за ОСМС – это ответственность работодателя. В том случае, если он нарушает установленные сроки, на него налагается пеня.

❗️Чтобы не утратить статус в системе обязательного медицинского страхования, вы можете оплатить взнос в качестве самостоятельного плательщика.

✅После того, как ваш работодатель произведет отчисления и взносы, вы сможете совершить возврат своих средств через Государственную корпорацию «Правительство для граждан».

❗️Для этого необходимо написать заявление на возврат средств, предоставить квитанции или чеки об оплате.
Срок рассмотрения заявки 2 недели.