Могу ли поставить своему ребенку брекеты по ОСМС?

Могу ли поставить своему ребенку брекеты по ОСМС?

Жауап:
Брекеттерді орнату МӘМС пакеті бойынша көрсетілмейді, өйткені тістерді тегістеу эстетикалық міндетке ие және ақылы түрде жүргізіледі.

Алайда, 18 жасқа дейінгі балаларға медициналық стоматологиялық көмек медициналық сақтандыру аясында көрсетіледі. Балаларға тісті жансыздандыру және жұлу, пломба салу, пульпит, периодонтитті емдеу, гипоплазия, флюороз кезінде тістің анатомиялық пішінін толық функционалдық қалпына келтіру, ерін және тіл қылтамыры пластикасы, жақ рентгенографиясы және анестезия бойынша қызметтер қолжетімді.

Кішкентай науқастарға жақ-бет аймағының туа біткен патологиялары болған жағдайда ортодонтиялық қызметтер де қолжетімді.

*

Ответ:
Установка брекетов не оказывается по пакету ОСМС, так как выравнивание зубов носит эстетическую задачу и проводится платно.

Однако, медицинская стоматологическая помощь детям до 18 лет оказывается в рамках медстрахования. Детям доступны услуги по обезболиванию и удалению зуба, наложению пломбы, лечению пульпита, периодонтита, полного функционального восстановления анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе, пластику уздечек губ и языка, рентгенографии челюсти и анестезию.

Доступны для маленьких пациентов и ортодонтические услуги, но только при наличии врожденных патологий челюстно-лицевой области.

#фондсоцмедстрахования #медицинаказахстан #правапациента #осмс