Продлен льготный период по ОСМС

МӘМС бойынша жеңілдік кезеңі ұзартылды
ӘМСҚ-ға аударымдар мен (немесе) жарналар түсірмеген тұлғалардың міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмекті алу құқығы 2020 жылдың 1 шілдесіне дейін ұзартылды.
«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры 2020 жылдың 1 сәуірінен бастап МӘМС-ке толық көшу үшін қажетті дайындық жұмыстарын жүргізді. Алайда, қазіргі жағдайды ескере отырып, Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша сақтандырылмаған азаматтардың міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмекті алу құқығы 2020 жылдың 1 шілдесіне дейін ұзартылды», — деп Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының Басқарма төрағасы Айбатыр Жұмағұлов атап өтті.

Қазір елде шамамен 16,4 миллион адам сақтандырылған. Оның ішінде 11 миллионға жуығы — әлеуметтік осал топтардың өкілдері. Олар үшін жарналарды мемлекет жасайды. Осылайша, ел халқының жартысынан көбі автоматты түрде сақтандырылған.
_____________________________

Продлен льготный период по ОСМС
Право на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования для лиц, за которых не поступали отчисления и (или) взносы в ФСМС продлено до 1 июля 2020 года.
«Фондом социального медицинского страхования была проведена необходимая подготовительная работа для полного перехода к системе ОСМС с 1 апреля 2020 года. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию, по поручению Главы государства право незастрахованных граждан получать медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования продлено до 1 июля 2020 года», – отметил Председатель Правления Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов.

Сейчас в стране застрахованными являются около 16,4 млн человек. Из них почти 11 млн – представители социально уязвимых категорий, взносы за которых производит государство. Таким образом, автоматически застраховано более половины населения страны.
#осмс#мәмс#мәмсжүйесі #фсмс#минздраврк