Шағын және орта бизнеске бір реттік уақытша мәртебе беру алгоритмі

Шағын және орта бизнеске бір реттік уақытша мәртебе беру алгоритмі

Үкіметтің «Экономиканы тұрақтандыру жөніндегі одан арғы шаралар туралы» № 224 қаулысына сәйкес, шағын және орта кәсіпкерліктің 29 санатындағы 800 мыңнан астам қызметкері 2020 жылдың 1 қазанына дейін міндетті медициналық сақтандыру төлеміннен босатылды.

Сақтандырылған науқас мәртебесін үш қадам арқылы қалай алуға болатындығын түсінуге көмектесетін инфографиканы ұсынамыз. Сонымен қатар бұл инфографикадан құжаттарды тапсырудың балама нұсқасын да біле аласыз.

ШОБ жұмыс берушісі ай сайын мына сілтеме арқылы msb.fms.kz/login өтіп, «Saqtandyry» ақпараттық жүйесінде ЖСН көрсетілген қызметкерлерінің тізімдерін ұсынуы керек. Деректер әр айдың 25-не дейін жаңартылуы керек.

• көрсеткіштерге сәйкес рентген немесе компьютерлік томографияға жолдама береді;
• импульстік оксиметриямен тексеру. Қандағы оттегімен қанығу 93% төмендеген жағдайда, қажетті мамандандырылған кеңесшімен аудио немесе видео консультациялар ұйымдастыру;
• «Коронавирустық инфекция COVID-19» диагностикасы мен емі үшін клиникалық хаттамаға сәйкес дәрі-дәрмектерді тағайындау;
• үйде емдеу немесе ауруханаға жатқызу мәселесін шешу.

*

Более 800 тысяч работников малых и средних предприятий из 29 категорий МСБ освобождены от уплаты взносов на ОСМС до 1 октября 2020 года согласно Постановлению Правительства № 224 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики по вопросам налогообложения».

Предлагаем вам инфографику, которая поможет понять, как получить статус застрахованного пациента за три шага, а также альтернативный вариант подачи документов.

Так, работодатели субъектов микро, малого, среднего предпринимательства и лица, занимающиеся частной практикой, ежемесячно предоставляют списки лиц, освобожденных от уплаты, с указанием ИИН в информационной системе «Saqtandyry». Предоставлять информацию нужно не позднее 25 числа каждого месяца.

В случае отсутствия списков лиц, освобожденных от уплаты, Фонд присваивает им статус «потребителя медицинских услуг» согласно платежному поручению, полученному с января по апрель 2020 года. Это значит, что учитываются произведенные взносы или отчисления на ОСМС в Фонд за указанный период.